O djelatniku

Dunja Aljinović

prof. dr. sc. Dunja Aljinović, mag. geol.

Telefon javni: 5535790

Telefon kućni: 5790

Email: dunja.aljinovic@rgn.hr

Zavod / Služba: Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine

Osobne stranice: site

Nastava

Sveučilišni preddiplomski - Obvezni predmeti

Petrologija sedimenata / Nositelj

Sveučilišni diplomski - Obvezni predmeti

Sedimentologija / Nositelj