O djelatniku

Davor Pavelić

prof. dr. sc. Davor Pavelić

Telefon javni: 5535768

Telefon kućni: 4768

Email: davor.pavelic@rgn.hr

Zavod / Služba: Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo

Osobne stranice: site

Nastava

Sveučilišni preddiplomski - Obvezni predmeti

Opća geologija / Nositelj

Povijest Zemlje / Izvođač

Povijest Zemlje / Nositelj

Životopis

Rođen je 1959. god. u Zagrebu gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je geologiju 1982., magistrirao 1992. i doktorirao 1998. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Od 1984.-2004. god. radio je u Hrvatskome geološkom institutu u Zagrebu. Bavio se prvenstveno geološkim kartiranjem i sedimentologijom i stratigrafijom neogenskih stijena. Isto tako radio je i na raznim studijama na problematici istraživanja ugljikovodika. Od 2004. godine izvanredni je profesor na Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo RGNF-a, a 2009. godine izabran je u redovitog profesora. Voditelj je i suradnik na više znanstvenih projekata. Član je Hrvatskoga geološkog društva, Znanstvenog vijeća za naftu HAZU, te udruge International Association of Sedimentologists, kojoj je od 2006.-2010. godine bio dopredsjednik.

Stručni interesi

Stratigrafija
Sedimentologija klastita
Paleoklimatologija
Regionalna geologija
Analiza bazena
Geologija ugljikovodika

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI . Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Nastavni i drugi sadržaji