O djelatniku

Bruno Saftić

izv. prof. dr. sc. Bruno Saftić, dipl. ing.

Telefon javni: 5535772

Telefon kućni: 4772

Email: bruno.saftic@rgn.hr

Zavod / Služba: Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo

Osobne stranice: site

Nastava

Sveučilišni preddiplomski - Obvezni predmeti

Geologija fosilnih goriva / Nositelj

Sveučilišni diplomski - Obvezni predmeti

Dubinsko kartiranje / Nositelj

Sveučilišni diplomski - Izborni predmeti

Regionalna geologija nafte / Nositelj

Seizmička i sekvencijska stratigrafija / Nositelj