O djelatniku

Biljana Kovačević Zelić

prof. dr. sc. Biljana Kovačević Zelić dipl. ing.

Telefon javni: 5535879

Telefon kućni: 7879

Email: biljana.kovacevic-zelic@rgn.hr

Zavod / Služba: Zavod za rudarstvo i geotehniku

Osobne stranice: site

Nastava

Sveučilišni preddiplomski - Obvezni predmeti

Mehanika tla 1 / Nositelj

Sveučilišni preddiplomski - Izborni predmeti

Geotehničko inženjerstvo okoliša / Nositelj

Sveučilišni diplomski - Obvezni predmeti

Poboljšanje tla i stijena / Nositelj

Geotehnički objekti / Nositelj

Mehanika tla / Nositelj

Sveučilišni diplomski - Izborni predmeti

Poboljšanje tla i stijena / Nositelj

Poboljšanje tla i stijena / Nositelj

Geotehničko inženjerstvo okoliša / Nositelj

Životopis

Rođena je 1964. godine u Vinkovcima. Osnovnu i srednju školu završila je u Vinkovcima. Diplomirala 1988., magistrirala 1994., doktorirala 2000. sve na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija nekoliko puta nagrađivana Dekanovom nagradom, te dva puta Rektorovom nagradom.
Redovita je profesorica na Zavodu za rudarstvo i geotehniku RGNF-a. Uz redovitu nastavu na RGN-fakulteta obavljala je i poslove: tajnika povjerenstva za diplomske ispite, voditelja grane geotehnika na poslijediplomskom studiju, člana odbora za izradu novih nastavnih planova i ko-editora časopisa Rudarsko-geološko-naftni zbornik. Trenutno obnaša dužnost prodekanice za nastavu i studente.
Tijekom karijere nekoliko se puta usavršavala u inozemstvu: Technical University of Delft, Department of Civil Engineering; Technical University of Gdansk, Faculty of Environmental Engineering; USA - University of Colorado at Boulder, University of Texas at Austin, University of Wisconsin – Madison i Drexel University - Philadelphia.
Do sada je kao suradnik radila na 7 znanstvenih projekata, od kojih 2 međunarodna. Bila je voditeljica projekta «Ispitivanje mogućnosti proizvodnje i uporabe bentonitnih tepiha u Hrvatskoj» u prethodnom razdoblju, a sada vodi projekt pod nazivom «Ispitivanje trajnosti mineralnih brtvenih barijera».
Članica je društava: ISRM (International Society for Rock Mechanics), ISSMGE (International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering – član tehničkog komiteta TC 5: Environmental geotechnics), HGD (Hrvatsko geotehničko društvo) i Hrvatskog geološkog društva - Hrvatska grupa za gline.
Posjeduje certifikate o završenim programima E-learning akademije (ELA): E-learning Management i E-learning Course Design. Autorica je e-udžbenika „Mehanika tla“ načinjenog u WebCT-platformi.

Stručni interesi

Mehanika tla
Inženjerstvo okoliša
Numeričko modeliranje
Laboratorijska ispitivanja bentonitnih glina i bentonitnih tepiha

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI . Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Nastavni i drugi sadržaji