O djelatniku

Ana Hanić

poslijedoktorand dr. sc. Ana Hanić mag. ing. el. techn.

Telefon javni: 5535900

Telefon kućni: 7900

Email: ana.hanic@rgn.hr

Zavod / Služba: Zavod za rudarstvo i geotehniku

Osobne stranice: site

Nastava

Sveučilišni preddiplomski - Obvezni predmeti

Elektrotehnika / Izvođač

Osnove elektrotehnike / Izvođač

Sveučilišni preddiplomski - Izborni predmeti

Osnove elektrotehnike / Izvođač

Sveučilišni diplomski - Obvezni predmeti

Rudarska elektrotehnologija / Izvođač

Sveučilišni diplomski - Izborni predmeti

Mjerna tehnika i tehnologija / Izvođač

Protueksplozijska zaštita / Izvođač

Protueksplozijska zaštita / Izvođač

Životopis

Ana Hanić rođena je 1987. godine u Zagrebu. Osnovnu školu i srednju ekonomsku školu završila je u Jastrebarskom. 2006. godine upisala je Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Preddiplomski studij Elektrotehnike i informacijske tehnologije završila je 2010. godine na Zavodu za visoki napon i energetiku. U srpnju 2012. godine završila je diplomski studij Elektrotehnika i informacijska tehnologija, profil Elektrotehnički sustavi i tehnologija.

Od rujna 2012. godine do veljače 2013. godine bila je zaposlena u Končar - Mali električni strojevi d.o.o. U veljači 2013. zapošljava se na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao asistentica gdje radi i danas. Izvodi auditorne i laboratorijske vježbe na elektrotehničkoj grupi predmeta u sklopu Zavoda za rudarstvo i geotehnologiju.

Stručni interesi

Modeliranje, analiza i dizajn električnih strojeva
Elektromagnetizam
Metoda konačnih elemenata

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI . Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Nastavni i drugi sadržaji