GEODEP

GEOloška karakterizacija podzemlja istočnog dijela Dravske depresije s ciljem procjene Energetskog Potencijala 

logo geodep centrirani

 

Akronim projekta:
GODEP

Izvor financiranja:
Hrvatska zaklada za znanost
Šifra projekta: UIP-209-04-3846

Vanjska poveznica

Trajanje projekta:
17.02.2020. - 16.02.2025.

Voditelj projekta:
doc. dr. sc. Marko Cvetković

Ustanova:
Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Prošireni sažetak


Sažetak projekta

Misija projekta Predloženi projekt svojim ciljevima je usklađen s trendom globalnog porasta potreba društva za korištenjem energetskih resursa, pri čemu još uvijek vodeće mjesto zauzimaju nafta i prirodni plin, no uz porast svijesti o potrebi dekarbonizacije energenata, naglašen je i rast potrošnje energije iz obnovljivih izvora. Kroz petogodišnje razdoblje planira se detaljno obraditi izdvojeni dio volumena podzemlja unutar hrvatskog dijela Panonskog bazenskog sustava kao primjera za utvrđivanje energetskog potencijala podzemlja s obzirom na preostale konvencionalne i nekonvencionalne rezerve nafte i prirodnog plina. Također, kao jednu od relevantnih znanstvenih i nacionalnih tema proizašlu iz osviještenosti problema klimatskih promjena i smanjivanja emisija stakleničkih plinova, kroz isto razdoblje procijenit će se potencijal istraživanog područja za geološko skladištenje CO2. Istraživanje je raspoređeno prema godišnjim razdobljima pri čemu su u prve tri godine istraživanja usredotočena na generalnu geološku karakterizaciju podzemlja, temeljenu na interpretaciji postojećih bušotinskih i seizmičkih podataka, kao i na interpretaciji novih podataka prikupljenih terenskim istraživanjima. U posljednje dvije godine ključni elementi (ugljikovodični potencijal i potencijal skladištenja CO2) se izvode iz geološkog modela podzemlja te se provodi diseminacija rezultata kroz konferencije, radionice i publikacije. Kao krajnji rezultat projekta, očekuje se kvantifikacija potencijalnih preostalih rezervi ugljikovodika, izdvajanje potencijalnih zona za iskorištavanje geotermalne energije te procjena mogućnosti geološkog skladištenja CO2 kao i razvoj novih metodologija u istraživanjima.

 


Suradnici na projektu

Istraživačka grupa:

Doc. dr. sc. Marko Cvetković, UNIZG-RGNF, UNIZG-RGNF, voditelj Projekta
Doc.dr.sc. Iva Kolenković Močilac, UNIZG-RGNF, istraživačica .
Doc. dr.sc. Bojan Matoš, UNIZG-RGNF, istraživač
Dr. sc. Duje Smirčić, UNIZG-RGNF, istraživač
Dr. sc. Josipa Kapuralić UNIZG-RGNF, istraživačica
David rukavina, mag. geol., UNIZG-RGNF, istraživač
Marko Špelić, mag. geol., HGI-CGS, istraživač
Ana Kamenski, mag. geol., HGI-CGS, istraživačica
Marija Pejić, mag. geol., UNIZG-RGNF, doktorandica