Applied Geology

Basic information

ECTS: 3.5

The holder: Assoc. Prof. Ana Maričić, PhD

The contractor: Assoc. Prof. PhD Ana Maričić, dipl. ing. (A)

Exam registration: Studomat

E-learning: Merlin

English language:

Detailed information

TYPETOTAL
Exercises15
Lectures30
 

 

Subject description:

 

Obligatory literature:
Recommended literature:1. Tomašić, I. Skripta iz Primijenjene geologije. 2. Postojeći propisi Republike Hrvatske koji se odnose na istraživanje, kategorizaciju i klasifikaciju rezervi
3. Znanstveni i stručni članci pisani u pogodnom obliku da ih student može savladati, a koji su u izravnoj
vezi sa predloženim nastavnim planom.

 

Learning outcomes: