Međunarodna škola rudarstva u Dubrovniku okuplja međunarodne eksperte za primarne i sekundarne sirovine u srcu istočne i jugoistočne Europe. Projekt se kroz tematske radionice fokusira na izravni prijenos znanja od predavača – priznatih stručnjaka prema sudionicima te na ostvarenje otvorenog dijaloga između studenata diplomskih studija, istraživača, industrijalaca te šireg društva. Znanja i vještine stečene na tematskim radionicama vode povećanju konkurentnosti inženjera rudarstva na tržištu rada. Dodatna znanja iz tema rudarenja, oplemenjivanja te poboljšanja rudarskih tehnika u pogledu smanjenja njihova utjecaja na okoliš, pomažu prihvaćenosti rudarstva u širem društvu, za čije se potrebe sirovine i eksploatiraju. Dugoročno, takav program vodi održivosti u rudarenju i oplemenjivanju, čime se osnažuje ekonomski rast i stvaraju nova radna mjesta u zemljama istočne i jugoistočne Europe. Glavna svrha DIM ESEE projekta je prijenos znanja te osnaživanje inovacijskih potencijala u područjima primarnih i sekundarnih sirovina - rudarstvu, recikliranju i gospodarenju otpadom. Radi se o projektu cjeloživotnog obrazovanja koji se provodi u bliskoj suradnji s dionicima iz industrije svih zemalja uključenih u projekt. Tijekom četverogodišnje provedbe projekta, obrađuju se sljedeće teme:

2017 Zero waste management
2018 Deep intelligent mining
2019 Small mining sites – Innovation in mining
2020 Small mining sites – Innovation in exploitation and processing

U sklopu ovogodišnje teme Mala ležišta – Inovacije u eksploataciji i preradi, DIM ESEE partneri raspravljat će o inovacijama u eksploataciji i oplemenjivanju vezano za mala i srednja ležišta koja trenutno čine većinu europske rudarske industrije istočne i srednje Europe:

  • Inovacije u eksploataciji (Bušenje i miniranje)
  • Inovacije u eksploataciji (Mehanizacija)
  • Inovacije u oplemenjivanju (Karakterizacija minerala)
  • Inovacije u oplemenjivanju (Metode)

Više informacija možete pronaći na sažetku za širu javnost.

Više o DIM ESEE školi kao uspješnoj priči pronađite na linku.


20200708 1


20200708 2