Energy Economics

Basic information

ECTS: 5.5

The holder: Ass. Prof. Karolina Novak Mavar, PhD

The contractor: Ass. Prof. PhD Karolina Novak Mavar, Sc. ing. (A, T)

Exam registration: Studomat

E-learning: Merlin

English language:

Detailed information

TYPETOTAL
Exercises23
Field exercises7
Lectures45
 

 

Subject description:

 

Obligatory literature:1. Dekanić, I., Kolundžić, S., Karasalihović, D.: Stoljeće nafte, Drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Naklada Zadro, Zagreb, 2004.
2. Dekanić, I.: Nafta blagoslov ili prokletstvo, Golden marketing Tehnička knjiga, Zagreb, 2007.
3. Časopis "Energetika, ekologija, gospodarstvo, etika EEGE", Zagreb, različita godišta
4. Energija u Hrvatskoj, godišnji energetski pregled Energetskog instituta "H. Požar" i Ministarstva gospodarstva, Zagreb, različita godišta
Recommended literature:1. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1. Požar, H.: Osnove energetike I i II., Školska knjiga, Zagreb, 1975. i 1978.
2. Dahl, C. A.: Međunarodna tržišta energije, Kigen, Zagreb, 2008.
3. http://www.energetika-net.hr ,. http://www.iea.com , www.doe.gov, www.worldenergy.org, www.worldenergy.org

 

Learning outcomes: