Preddiplomski studijski program - Rudarstvo

Trajanje: 3 godine

Potrebno ECTS bodova: 180

Studijski program Rudarstvo

Akademski naziv:

Sveučilišni prvostupnik / sveučilišna prvostupnica (baccalaureus) inženjer rudarstva (kratica: univ.bacc.ing.min.)

Kompetencije studenata preddiplomskog studija Rudarstva

  • Temeljna znanja iz područja tehničkih i prirodnih znanosti
  • Sposobnost primjene stečenih znanja pri samostalnom obavljanju stručnih poslova i rješavanju problema srednje složenosti kod površinske i podzemne eksploatacije mineralnih sirovina(miniranje, strojno dobivanje, transport, oplemenjivanje, vjetrenje, odvodnjavanje, procjena stabilnosti i sigurnosti objekata izgrađenih u tlima i stijenama)
  • Sposobnost odabira i primjene odgovarajućih analitičkih metoda i postupaka te opreme potrebne u laboratorijskim i terenskim istraživanjima
  • Sposobnost korištenja aktualnih informacijskih tehnologija za prikupljanje i obradu podataka prikupljenih novim istraživanjima ili iz postojeće literature, baza podataka i drugih izvora informacija
  • Vještine i kvalitete nužne za veću učinkovitost i za prepoznavanje potrebe za dugoročnim profesionalnim razvojem i suradnjom sa stručnjacima iz drugih disciplina.

Preddiplomski studijski program - Rudarstvo - PDF.

NAVIGACIJA

Satnica

 

...preddiplomskog studija Rudarstva za ak. god. 2019/2020 - Ljetni semestar:

 

...preddiplomskog studija Rudarstva za ak. god. 2018/2019 - Zimski semestar:

1. Semestar

Obavezni predmeti 1

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Engleski jezik 
Ne
2.0301
Matematika 1 
Ne
6.5901
Nacrtna geometrija 
Ne
5.0601
Osnove računalstva i programiranje 
Ne
5.0601
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 
Ne
0.0301
Uvod u geotehnologiju 
Ne
4.0451
Uvod u mineralogiju i petrologiju 
Ne
7.5901

2. Semestar

Obavezni predmeti 2

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Fizika 
Ne
5.0602
Kemija 
Ne
6.5902
Matematika 2 
Ne
6.5902
Nacrtna geometrija s računalnom grafikom 
Ne
5.0602
Opća geologija 
Ne
5.0602
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 
Ne
0.0302
Znanost, tehnika i društvo 
Ne
2.0302

3. Semestar

Obavezni predmeti 3

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Mehanika fluida 
Ne
5.0603
Opća mehanika 
Ne
8.51053
Osnove elektrotehnike 
Ne
5.0603
Primijenjena geologija 
Ne
3.5453
Termodinamika 
Ne
5.0603
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 
Ne
0.0303

Izborni predmeti 3

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Strukturna geologija 
Ne
3.0603
Rudna ležišta 
Ne
3.0453

4. Semestar

Obavezni predmeti 4

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Bušenje 
Ne
4.5604
Geodezija i rudarska mjerenja 
Ne
5.5674
Ljetna praksa 
Ne
0.01504
Otpornost materijala 
Ne
6.0754
Rudarski i geotehnički strojevi 
Ne
4.5604
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 
Ne
0.0304
Transport i izvoz 
Ne
6.5824

Izborni predmeti 4

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Osnove strojarstva 
Ne
3.0454
Geotehničko inženjerstvo okoliša 
Ne
3.0454
Hidrologija i hidrogeologija 
Ne
3.0454
Applied Mineralogy and Petrology 
Ne
3.0454

5. Semestar

Obavezni predmeti 5

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Mehanika stijena 1 
Ne
4.5605
Mehanika tla 1 
Ne
4.5605
Miniranje 1 
Ne
5.5675
Podzemna eksploatacija 
Ne
5.5675
Površinska eksploatacija 
Ne
7.0905

Izborni predmeti 5

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Osnove ekologije i zaštite okoliša 
Ne
3.0455
Primijenjeni računalni programi 
Ne
3.0455
Geologija okoliša 
Ne
3.0455
Alternativne metode eksploatacije 
Ne
3.0455

6. Semestar

Obavezni predmeti 6

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Ekonomika rudarstva 
Ne
2.0306
Eksploatacija i obrada arhitektonsko građevnog kamena 
Ne
7.0906
Oplemenjivanje mineralnih sirovina 1 
Ne
7.5906
Tehnika sigurnosti 
Ne
5.5676
Vjetrenje i odvodnjavanje 
Ne
5.0676
Završni rad 
Ne
3.006