Geologija ležišta fluida

Osnovni podaci

ECTS: 4.0

Izvođač: dr. sc. Prof. Tomislav Malvić

Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe22
Predavanja30
Terenske vježbe7
 

Opis predmeta: 1. Uvodne napomene te predavanje o rezervama te proizvodnji nafte i plina u Hrvatskoj i svijetu
2. Osnovna fizikalna svojstva nafte
3. Optička i biološka opažanja ugljikovodika u uzorcima
4. Podrijetlo i nakupljanje ugljikovodika
5. Geologija nafte Hrvatske
6. Petrofizikalna svojstva ležišnih stijena
7. Geofizička mjerenja u bušotinama (karotaža)
8. Podjela rezervi ugljikovodika
9. Metode proračuna rezervi ugljikovodika
10. Sadržaj elaborata o rezervama

Kroz semestar se održavaju tri kolokvija, a usmenom dijelu ispita se može pristupiti s ciljem dobivanja bolje ocjene ili ispravljanja negativno ocjenjenih kolokvija.

 

Literatura:

LITERATURAVRSTA LITERATURE
1. Malvić, T. & Velić, J. (2008): Geologija ležišta fluida. Fakultetska skripta, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 139 str., Zagreb. 2. *** (1992): Pravilnk o prikupljanju podataka, načinu evidentiranja i utvrđivanja rezervi mineralnih sirovina te o izradi bilance tih rezervi. Narodne novine, br. 48 (1. kolovoza 1992.), 73 str., Zagreb.Obavezna
1. Aksin, V. (1967): Geologija nafte. Dnevnik, 800 str., Novi Sad. 2. Archie, G.E. (1942): The electrical resistivity log as an aid in determining some reservoir characteristics. Trans. Am. Inst. Min. Metall. Eng., 146, 54-62. 3. Barić, G. (2006): Naftna geokemija. Ina-Industrija nafte i Kigen d.o.o., 253 str., Zagreb. 4. Brod, I.O. (1945): Geological terminology in classification of oil and gas accumulation. AAPG Bulletin, 29, 12, 1738-1755. 5. Brod, I.O. & Jeremenko, N. A. (1957): Osnovi geologii niefti i gasa. Izdanie tretie, Gostoptehizdat, Moskva. 6. Jelić, K. (1979): Geofizika-geotermičke metode-geofizička mjerenja u bušotinama. Tehnička enciklopedija br. 6, 65-101, Zagreb. 7. Kranjec, V. (1990): neke promjene ocrta dubinskogeoloških struktura i njihovo naftnogeološko značenje u Savsko-dravskom području i podmorju Jadrana. Rad JAZU, knj. 449, 195-225. 8. Kranjec, V. (1994): Atlas naftnih, naftnoplinskih i plinskih polja u južnim predjelima panonskog bazena. Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb. 9. Levorsen, A.I. (1956): Geology of petroleum. Freeman, 703 str., San Francisco. 10. Velić, J. (2007): Geologija ležišta nafte i plina. Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 342 str., Zagreb.Preporučena
 

Nastava

4. semestar - obvezni predmet studija Naftno rudarstvo

NAVIGACIJA