Bušenje

Osnovni podaci

ECTS: 4.5

Nositelj: dr. sc. doc. Vječislav Bohanek

Nositelj: dr. sc. doc. Vinko Škrlec

Izvođač: dr. sc. stručni suradnik Siniša Stanković

Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30
 

Opis predmeta: Cilj predmeta je upoznati studente sa teorijskim osnovama bušenja, svojstvima radne sredine i postupcima proizvodnih, istražnih i geotehničkih bušenja te svojstvima i načelima rada bušaće mehanizacije.
Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će:
- poznavati postojeće metode bušenja
- znati odabrati metodu bušenja,
- razumjeti osnovne principe bušačkih metoda,
- znati opisati i objasniti princip rada bušilica,
- optimizirati parametre rada bušaće opreme.

Predavanja:
P1 Uvod. Primjena i značaj bušenja u rudarstvu, geotehnici i građevinarstvu.
P2 Podjela metoda bušenja. Povijesni razvoj opreme i metoda bušenja.
P3 Svojstva stijena od utjecaja na produktivnost bušenja i metode ispitivanja.
P4 Mehaničke metode bušenja. Udarna metoda bušenja, primjena, principi i bušilice,
P5 Mehaničke metode bušenja. Udarno rotacijska metoda bušenja primjena, principi i bušilice.
P6 Mehaničke metode bušenja. Žrvanjska metoda bušenja primjena, principi i bušilice.
P7 Mehaničke metode bušenja. Rotacijska metoda bušenja primjena, principi i bušilice.
P8 Bušenje u podzemnim prostorijama i tunelima, metode i oprema.
P9 Bušenje bušotina većeg promjera, auger metoda, mikrotuneliranja, bušenje zdenaca i okana.
P10 Bušenja za potrebe eksploatacije AG kamena.
P11 Geotehnička bušenja oprema i metode.
P12 Istražna bušenja, podjela metoda i bušenja na ispuh.
P13 Istražna bušenja, bušenja na jezgru.
P14 Alternativne metode bušenja, pregled metoda i glavne značajke metoda.
P15 Primjeri tehnoloških parametara bušenja na izvedenim projektima, organizacija i dinamika bušenja.

VJEŽBE:
V1 - Uvodne vježbe. Upoznavanje sadržajem predmeta, načinom izvođenja vježbi i načinom stjecanja ocjene.
V2 - Prikaz različitih metoda bušenja koje se primjenjuju u rudarstvu, geotehnici i građevinarstvu (prvi dio).
V3 - Prikaz različitih metoda bušenja koje se primjenjuju u rudarstvu, geotehnici i građevinarstvu (drugi dio).
V4 - Pripreme za izradu I programa Bušenje monoblok dlijetima. Proračun dubine bušenja, izbor dlijeta, proračun broja bušotina i vremena bušenja.
V5 - Izrada I programa. Studenti samostalno proračunavaju broj potrebnih bušotina, ukupnu duljinu bušenja i trajanje bušačkih radova.
V6 - Predaja I programa. Studenti dovršavaju prvi program te ga predaju na pregled. Nakon pregleda studenti popravljaju greške u programu.
V7 - Bušenje pri iskopu tunela bušenjem i miniranjem. Primjeri bušenja minskih bušotina pri iskopu tunela bušenjem i miniranjem, prikaz bušilica i proračun trajanja bušačkih radova.
V8 - Istražno bušenje. Prikaz različitih načina istražnog bušenja.
V9 - Pripreme za izradu II programa. Prikaz različitih shema bušenja pri iskopu tunela bušenjem i miniranjem. Čimbenici koji utječu brzinu bušenja u tunelu. proračun duljine bušenja i vremena bušenja.
V10 - Izrada II programa. Studenti samostalno uz nadzor izvode proračun bušenja za potrebe iskopa tunela. Proračunavaju potreban broj bušotina, duljinu bušenja i vrijeme bušenja na osnovu zadanih parametara.
V11 -Predaja II programa. Studenti dovršavaju drugi program te ga predaju na pregled. Nakon pregleda studenti popravljaju greške u program.
V12 - Bušenje za potrebe sidrenja. Sidrenje, prikaz različitih vrta sidara i načina bušenja. Proračun duljine i vremena bušenja za potrebe sidrenja.
V13 - Pripreme za izradu III programa. Prikaz proračuna duljine i vremena bušenja bušotina za različite primjere sidrenja.
V14 - Izrada III programa. Studenti samostalno proračunavaju broj potrebnih bušotina, duljinu pojedine bušotine i vrijeme bušenja prema zadanim parametrima.
V15 - Ispravke programa. Studentima se vraćaju pregledani programi. Studenti uz nadzor asistenta ispravljaju eventualne pogreške u programima.

Obveze studenata: Obvezno prisustvovanje na predavanjima i vježbama te izrada tri programa.

Način polaganja ispita, ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu: Ocjena programa i usmeni ispit.

Ispitni rokovi: Zimski (3 termina),Ljetni (3 termina), jesenski (3 termina) i dekanski (1 uskršnji i 1 jesenski).

 

Literatura:

LITERATURAVRSTA LITERATURE
Blasthole drilling technology. Bhalchandra V. Gokhale, 2003.Obavezna
Drilling: The Manual of Methods, Applications, and Management. By The Australian Drilling, CRC Press, 1997.Obavezna
Drilling and Blasting of Rocks,E. Lopez Jimeno, C. Lopez Jimino, Ayala Carcedo CRC Press, 1995.Obavezna
 

Nastava

4. semestar - obvezni predmet studija Rudarstvo