Diplomski studijski program Rudarstvo - Smjer Zbrinjavanje i odlaganje otpada

Trajanje: 5 godine

Potrebno ECTS bodova: 300

Diplomski studijski program Rudarstvo - Smjer Zbrinjavanje i odlaganje otpada

Akademski naziv:

Magistar inženjer / magistra inženjerka rudarstva (kratica: mag.ing.min.)

Kompetencije studenata diplomskog studija Rudarstva, smjer Zbrinjavanje i odlaganje otpada

 • Razumijevanje kompleksnih fi zikalno-kemijskih odnosa u zraku, vodi i tlu, višefaznog protoka fl uida kroz tlo/stijenu, geokemijskih i mineraloških odnosa u tlu i stijeni, te sposobnost identifi kacije, kvantifikacije i rješavanja problema vezanih općenito za zaštitu okoliša, a osobito za zbrinjavanje otpada
 • Planiranje, izvođenje i nadziranje geofi zičkih istražnih radova u svrhu procjene onečišćenja tla i stijena
 • Procjena utjecaja ljudske aktivnosti na okoliš
 • Modeliranje i numerički proračuni širenja onečišćenja u okolišu
 • Sposobnost analize i interpretacije podataka prikupljenih terenskim i laboratorijskim istraživanjima te praćenje kakvoće zraka, vode i tla
 • Poznavanja metoda i tehnika čišćenja zraka, vode i tla, kao i mogućnosti njihove primjene
 • Sanacija onečišćenih područja
 • Poznavanje načela i postupaka gospodarenja otpadom
 • Primjena tehnologija recikliranja krutog otpada
 • Projektiranje površinskih i podzemnih odlagališta otpada
 • Znanja i vještine koje omogućavaju usklađivanje gospodarske djelatnosti sa zaštitom okoliša
 • Poznavanje odgovarajućih zakonskih propisa iz područja zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji

Diplomski studijski program Rudarstvo - Smjer Zbrinjavanje i odlaganje otpada - PDF.

NAVIGACIJA

Satnica

 

...diplomskog studija Rudarstva - smjer Zbrinjavanje i odlaganje otpada za zimski semestar ak. god. 2019/2020:

 

...diplomskog studija Rudarstva - smjer Zbrinjavanje i odlaganje otpada za ljetni semestar ak. god. 2018/2019:

 

...diplomskog studija Rudarstva - smjer Zbrinjavanje i odlaganje otpada za zimski semestar ak. god. 2018/2019:

1. Semestar

Obavezni predmeti 1

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Kemija i analitika okoliša 
Ne
5.0601
Oplemenjivanje mineralnih sirovina 2 
Ne
6.0751
Primijenjena geofizika 1 
Ne
6.5751
Statistika 
Ne
5.0601

Izborni predmeti 1

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Geokemija okoliša 
Ne
5.0601
Mineralogija glina 
Ne
5.0601
Problematika svjetlosnog onečišćenja 
Ne
4.0451
Geoinformatika 
Ne
5.0601
Primijenjena termogeologija 
Ne
5.0591

2. Semestar

Obavezni predmeti 2

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Gospodarenje otpadom 
Ne
4.5452
Ljetna praksa 
Ne
0.01722
Zaštita okoliša u rudarstvu 
Ne
5.5602
Zaštita voda 
Ne
5.0602
Zaštita zraka 
Ne
5.0602

Izborni predmeti 2

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Kemizam i obradba vode 
Ne
3.5452
Protueksplozijska zaštita 
Ne
3.5452
Iskorištavanje geotermijskih ležišta 
Ne
5.5602
Inženjerska geofizika 
Ne
6.5752

3. Semestar

Obavezni predmeti 3

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Čišćenje tla 
Ne
4.5603
Podzemna odlagališta otpada 
Ne
4.5603
Površinska odlagališta otpada 
Ne
5.5673
Recikliranje i obrada otpada 
Ne
6.5823

Izborni predmeti 3

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Rudarsko pravo i propisi 
Ne
3.5303
Geotehnička ispitivanja i opažanja 
Ne
4.5603
Dinamika tla 
Ne
4.5603
Utiskivanje otpada iz naftnog rudarstva u bušotine 
Ne
4.5603
Poboljšanje tla i stijena 
Ne
5.5673
Tehnologija nemetalnih mineralnih sirovina 
Ne
6.0673

4. Semestar

Obavezni predmeti 4

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Diplomski rad 
Ne
21.03004
Projektiranje u rudarstvu 
Ne
7.0904
Upravljanje okolišem 
Ne
2.0304