Diplomski studijski program Rudarstvo - Smjer Rudarstvo

Trajanje: 5 godine

Potrebno ECTS bodova: 300

Diplomski studijski program Rudarstvo - Smjer Rudarstvo

Akademski naziv:

Magistar inženjer / magistra inženjerka rudarstva (kratica: mag.ing.min.)

Kompetencije studenata diplomskog studija Rudarstva, smjer Rudarstvo

  • Razumijevanje geoloških procesa, postanka stijena i ležišta mineralnih sirovina, te mineralnog i kemijskog sastava stijena
  • Planiranje, izvođenje i nadziranje rudarskih i geofi zičkih istražnih radova u svrhu utvrđivanja rezervi čvrstih mineralnih sirovina i izvođenja inženjerskih zahvata u tlu i stijeni
  • Analiza i interpretacija podataka prikupljenih terenskim i laboratorijskim istraživanjima, te određivanje kakvoće mineralnih sirovina
  • Detaljno poznavanje tehnologije površinske i podzemne eksploatacije mineralnih sirovina (bušenje, miniranje, strojno dobivanje, transport itd.)
  • Projektiranje, izvođenje i nadziranje specijalnih minerskih radova poput rušenja objekata, podvodnih miniranja i razminiranja
  • Poznavanje i primjena tehnika vjetrenja i odvodnjavanja površinskih i podzemnih kopova
  • Poznavanje tehnologije oplemenjivanja ugljena, nemetalnih mineralnih sirovina i ruda metala
  • Poznavanje mehanike stijena i mehanike tla s metodama analize stabilnosti kosina površinskih kopova, tunela i podzemnih prostorija
  • Znanja i vještine koje omogućavaju usklađivanje rudarske djelatnosti sa zaštitom okoliša, što uključuje sposobnost zbrinjavanja rudarskog otpada i jalovine, kao i rekultiviranje prostora površinskih i podzemnih kopova nakon prestanka eksploatacije, praćenje utjecaja na okoliš i izrade studija utjecaja na okoliš rudarskih i drugih zahvata u prostoru
  • Poznavanje odgovarajućih zakonskih propisa iz područja rudarstva u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji.

Diplomski studijski program Rudarstvo - Smjer Rudarstvo - PDF.

NAVIGACIJA

Satnica

...diplomskog studija Rudarstva - smjer Rudarstvo za zimski semestar ak. god. 2019/2020:

 


1. Semestar

Obavezni predmeti 1

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Kemija za rudare 
Ne
4.5601
Oplemenjivanje mineralnih sirovina 2 
Ne
6.0751
Primijenjena geofizika 1 
Ne
6.0751
Statistika 
Ne
4.5601

Izborni predmeti 1

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Mjerna tehnika i tehnologija 
Ne
3.5451
Numerička matematika 
Ne
3.5451
Geoinformatika 
Ne
4.5601
Inženjerska geologija 
Ne
4.5601
Ležišta industrijskih minerala 
Ne
5.5751
Primijenjena termogeologija 
Ne
5.0591

2. Semestar

Obavezni predmeti 2

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Ljetna praksa 
Ne
0.01722
Mehanika stijena 2 
Ne
5.5672
Miniranje 2 
Ne
5.5672
Rudarska elektrotehnologija 
Ne
5.5672
Zaštita okoliša u rudarstvu 
Ne
4.5602

Izborni predmeti 2

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Iskorištavanje geotermijskih ležišta 
Ne
4.5602
Numeričke metode u geotehnici 
Ne
4.5602
Primijenjena geofizika 2 
Ne
5.5752
Istraživanje ležišta mineralnih sirovina 
Ne
5.5752
Protueksplozijska zaštita 
Ne
3.5452
Ležišta građevinskih materijala 
Ne
3.5452

3. Semestar

Obavezni predmeti 3

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Podzemne prostorije i tuneli 
Ne
6.0673
Rudarsko pravo i propisi 
Ne
3.0303
Tehnologija nemetalnih mineralnih sirovina 
Ne
6.0673

Izborni predmeti 3

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Rušenje objekata 
Ne
3.5453
Vjetrenje podzemnih prostorija i tunela 
Ne
5.0523
Geotehnička ispitivanja i opažanja 
Ne
5.0603
Poboljšanje tla i stijena 
Ne
6.0673
Recikliranje i obrada otpada 
Ne
7.0823
Landfills 
Ne
6.0673

4. Semestar

Obavezni predmeti 4

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Diplomski rad 
Ne
21.03004
Poslovno upravljanje 
Ne
2.0304
Projektiranje u rudarstvu 
Ne
7.0904