Diplomski studijski program Naftno rudarstvo - Smjer Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu

Trajanje: 5 godine

Potrebno ECTS bodova: 300

Diplomski studijski program Naftno rudarstvo - Smjer Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu

Akademski naziv:

Magistar inženjer / magistra inženjerka naftnog rudarstva (kratica: mag.ing.min.)

Kompetencije studenata diplomskog studija Naftnog rudarstva, smjer Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu

 • Planiranje, izvođenje i nadziranje istražnih radova u naftnom rudarstvu
 • Analiza i interpretacija rezultata terenskih i laboratorijskih istraživanja
 • Planiranje, projektiranje, izvođenje i nadziranje tehnoloških procesa u naftnom rudarstvu (bušenje, opremanje i održavanje bušotina, priprema nafte i plina za transport)
 • Izvođenje inženjerskih zahvata pri proizvodnji, sabiranju i transportu nafte i prirodnog plina te iskorištavanju geotermalnih ležišta
 • Planiranje sustava zaštite okoliša u naftnoj kompaniji
 • Vrednovanje utjecaja na okoliš tijekom izgradnje i eksploatacije objekata u naftnom rudarstvu
 • Prepoznavanje i rješavanje inženjerskih problema u području zaštite okoliša u naftnom rudarstvu primjenom odgovarajućih tehnika i metoda
 • Praćenje stanja okoliša zahvata, objekata i postrojenja u naftnom rudarstvu
 • Izrada studija utjecaja na okoliš zahvata, objekata i postrojenja u naftnom rudarstvu
 • Planiranje i izvođenje sanacije okoliša uslijed onečišćenja izazvanih naftno-rudarskim aktivnostima
 • Procjena rizika akcidentnih situacija u naftnom rudarstvu
 • Analiza energetskih sustava sa stajališta zaštite okoliša
 • Poznavanje odgovarajućih zakonskih propisa Republike Hrvatsk i Europske unije.

Na svim se studijima i smjerovima razvijaju vještine komuniciranja i timskog rada, upravljanja kompleksnim situacijama, prikupljanja i analiziranja raznovrsnih podataka, integriranja znanja, samostalnog donošenja zaključaka i odluka te prezentiranja vlastitih zaključaka, znanja i argumenata koji ih podupiru, stručnoj i široj javnostina jasan i nedvosmislen način.

Diplomski studijski program Naftno rudarstvo - Smjer Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu - PDF.

NAVIGACIJA

Satnica

...diplomskog studija Naftnog rudarstva - smjer Zaštita okoliša za zimski semestar ak. god. 2019/2020:

...diplomskog studija Naftnog rudarstva - smjer Zaštita okoliša za ljetni semestar ak. god. 2018/2019:

...diplomskog studija Naftnog rudarstva - smjer Zaštita okoliša za zimski semestar ak. god. 2018/2019:

1. Semestar

Obavezni predmeti 1

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Bušenje 2 
Ne
6.0741
Odabrana poglavlja iz kemije 
Ne
5.5601
Zaštita voda i tala 
Ne
5.0751
Zaštita zraka 
Ne
5.5591

Izborni predmeti 1

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Matematika 3 
Ne
4.0601
Osnove energetike 
Ne
4.0601
Problematika svjetlosnog onečišćenja 
Ne
4.0451
Karakterizacija i modeliranje PVT ponašanja fluida 
Ne
4.0601
Primijenjena termogeologija 
Ne
4.0591

2. Semestar

Obavezni predmeti 2

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Bušotinski fluidi 2 
Ne
5.5752
Postupanje s otpadom iz naftnog rudarstva 
Ne
5.5592
Proizvodnja nafte i plina 2 
Ne
5.5592
Sabiranje i transport nafte i plina 2 
Ne
5.5592

Izborni predmeti 2

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Protueksplozijska zaštita 
Ne
4.0602
Inženjerska geofizika 
Ne
4.0592
Geokemija 
Ne
4.0602
Iskorištavanje geotermijskih ležišta 
Ne
4.0602
Kontrola tlaka u bušotini 
Ne
4.0602

3. Semestar

Obavezni predmeti 3

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Aktivnosti u akvatoriju 
Ne
6.0743
Iskorištavanje podzemnih voda 
Ne
6.0743
Procjena rizika akcidentnih situacija 
Ne
5.0603
Utiskivanje otpada iz naftnog rudarstva u bušotine 
Ne
5.0593

Izborni predmeti 3

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Distribucija i korištenje energije 
Ne
4.0603
Energetska tržišta 
Ne
4.0603
Zakoni i propisi u naftnom rudarstvu 
Ne
4.0603
Utiskivanje otpada iz naftnog rudarstva u bušotine 
Ne
4.0593
Zakoni i propisi u zaštiti okoliša 
Ne
4.0603

4. Semestar

Obavezni predmeti 4

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Diplomski rad 
Ne
25.03004
Poslovno upravljanje 
Ne
5.0604