Diplomski studijski program Naftno rudarstvo - Smjer Energetika

Trajanje: 5 godine

Potrebno ECTS bodova: 300

Diplomski studijski program Naftno rudarstvo - Smjer Energetika

Akademski naziv:

Magistar inženjer / magistra inženjerka naftnog rudarstva (kratica: mag.ing.min.)

Kompetencije studenata diplomskog studija Naftnog rudarstva, smjer Energetika

  • Planiranje, projektiranje, izvođenje i nadziranje tehnoloških procesa u naftnom rudarstvu (bušenje, opremanje i održavanje bušotina, priprema nafte i prirodnog plina za transport)
  • Izvođenje inženjerskih zahvata pri proizvodnji, sabiranju i transportu nafte i prirodnog plina te iskorištavanju geotermalnih ležišta
  • Prepoznavanje i rješavanje inženjerskih problema u području energetike
  • Izrada projektne dokumentacije za izgradnju energetskih postrojenja
  • Analiza i optimiranje energetskih sustava
  • Primjena metoda za racionalno korištenje energije
  • Poznavanje poslovanja naftne kompanije u geopolitičkom okruženju
  • Prepoznavanje, razumijevanje i vrednovanje u širem društvenom kontekstu čimbenika (socijalni, etički, organizacijski, ekološki, zakonodavni čimbenici) koji utječu na planiranje i izgradnju energetskih postrojenja i/ili sustava
  • Procjena utjecaja energetskih sustava na okoliš
  • Poznavanje odgovarajućih zakonskih propisa Republike Hrvatske i Europske unije.

Diplomski studijski program Naftno rudarstvo - Smjer Energetika.

NAVIGACIJA

Satnica

...diplomskog studija Naftnog rudarstva - smjer Energetika za zimski semestar ak. god. 2019/2020:

...diplomskog studija Naftnog rudarstva - smjer Energetika za ljetni semestar ak. god. 2018/2019:

...diplomskog studija Naftnog rudarstva - smjer Energetika za zimski semestar ak. god. 2018/2019:

1. Semestar

Obavezni predmeti 1

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Bušenje 2 
Ne
6.0741
Osnove energetike 
Ne
5.5751
Primijenjena termogeologija 
Ne
5.5591
Proizvodnja i pretvorba energije 
Ne
5.0601

Izborni predmeti 1

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Matematika 3 
Ne
4.0601
Zaštita voda i tala 
Ne
4.0591
Zaštita zraka 
Ne
4.0591
Karakterizacija i modeliranje PVT ponašanja fluida 
Ne
4.0601
Odabrana poglavlja iz kemije 
Ne
4.0601
Problematika svjetlosnog onečišćenja 
Ne
4.0451

2. Semestar

Obavezni predmeti 2

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Potrošnja i skladištenje energenata 
Ne
5.5592
Proizvodnja nafte i plina 2 
Ne
5.5592
Sabiranje i transport nafte i plina 2 
Ne
5.5592
Vođenje i upravljanje energetskim sustavima 
Ne
5.5752

Izborni predmeti 2

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Distribuirani energetski sustavi 
Ne
4.0602
Iskorištavanje geotermijskih ležišta 
Ne
4.0602
Postupanje s otpadom iz naftnog rudarstva 
Ne
4.0592
Protueksplozijska zaštita 
Ne
4.0602
Kontrola tlaka u bušotini 
Ne
4.0602
Geokemija 
Ne
4.0602
Inženjerska geofizika 
Ne
4.0592

3. Semestar

Obavezni predmeti 3

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Aktivnosti u akvatoriju 
Ne
6.0743
Gospodarenje energijom 
Ne
5.5743
Gospodarenje plinovima 
Ne
5.5603
Procjena rizika akcidentnih situacija 
Ne
5.0603

Izborni predmeti 3

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Energetska tržišta 
Ne
4.0603
Zakoni i propisi u naftnom rudarstvu 
Ne
4.0603
Utiskivanje otpada iz naftnog rudarstva u bušotine 
Ne
4.0593
Distribucija i korištenje energije 
Ne
4.0603

4. Semestar

Obavezni predmeti 4

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Diplomski rad 
Ne
25.03004
Poslovno upravljanje 
Ne
5.0604