Diplomski studijski program Geologija - Smjer Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja

Trajanje: 5 godina

Potrebno ECTS bodova: 300

Diplomski studijski program Geologija - Smjer Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja

Akademski naziv:

Magistar / magistra geologije (kratica: mag.geol.)

Kompetencije studenata diplomskog studija Geologije, smjer Geologija mineralnih sirovina i geofi zička istraživanja

  • Poznavanje temeljnih znanja iz područja prirodnih i tehničkih znanosti s naglaskom na geologiju mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
  • Primjenjivanje teorijskih znanja i praktičnih sposobnosti u terenskom, laboratorijskom i kabinetskom radu
  • Pronalaženje, istraživanje i procjenjivanje ležišta mineralnih sirovina (energetske mineralne sirovine, mineralne sirovine za industrijsku preradbu i proizvodnju građevnog materijala, arhitektonsko-građevni kamen i mineralne sirovine kovina)
  • Izrada elaborata, studija i projekata o mineralnim sirovinama
  • Defi niranje količine i kakvoće mineralnih sirovina
  • Izrada geoloških karata, geokemijskih karata i karata mineralnih sirovina te ustrojavanje i vođenje raznovrsnih geoloških informacijskih sustava
  • Interpretacija rezultata geofizičkih istraživanja i njihova primjena u definiranju geološke građe i sastava terena
  • Primjena geofi zičkih istraživanja u istraživanju ležišta mineralnih sirovina, geotehničkim istraživanjima, istraživanjima podzemnih voda i istraživanjima okoliša
  • Sinteza rezultata geoloških, geokemijskih i geofi zičkih istraživanja, prvenstveno mineralnih sirovina
  • Projektiranje i vođenje istraživanja vezanih uz izradu stručnih geoloških podloga, studija utjecaja na okoliš i strategija vezanih uz mineralne sirovine

Diplomski studijski program Geologija - Smjer Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja - PDF.

NAVIGACIJA

Satnica

...diplomskog studija Geologije - Smjer Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja zimski semestar ak. god. 2019/2020:

...diplomskog studija Geologije - Smjer Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja ljetni semestar ak. god. 2018/2019:

...diplomskog studija Geologije - Smjer Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja zimski semestar ak. god. 2018/2019:

1. Semestar

Obavezni predmeti 1

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Analize mineralnih parageneza 
Ne
5.0601
Geologija nafte 
Ne
6.0751
Ležišta industrijskih minerala 
Ne
6.0751
Sedimentologija 
Ne
7.0901

Izborni predmeti 1

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Fizika ležišta fluida 
Ne
3.0451
Seizmotektonika 
Ne
3.0451
Zakoni i propisi u istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina 
Ne
3.0301

2. Semestar

Obavezni predmeti 2

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Geofizička istraživanja 
Ne
6.0752
Istraživanje ležišta mineralnih sirovina 
Ne
6.0752
Istraživanje ležišta nafte 
Ne
6.0752
Tehnička petrografija 2 
Ne
6.0752

Izborni predmeti 2

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Rudna mikroskopija 
Ne
3.0452
Strukturna geomorfologija 
Ne
3.0302
Izrada bušotina i proizvodnja nafte i plina 
Ne
3.0452
Metode istraživanja sedimenata 
Ne
3.0452
Geologija kvartara 
Ne
3.0302
Geološko kartiranje 2 
Ne
3.0452
Osnove ležišnog inženjerstva 
Ne
3.0452
Ležišta građevinskih materijala 
Ne
3.5452

3. Semestar

Obavezni predmeti 3

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Dubinsko kartiranje 
Ne
6.0753
Instrumentalne analitičke metode 
Ne
4.0453
Mineralogija glina 
Ne
5.0603

Izborni predmeti 3

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Seizmička i sekvencijska stratigrafija 
Ne
5.0603
Geokemija okoliša 
Ne
5.0603
Mineralogija okoliša 
Ne
5.0603
Geoarheologija 
Ne
5.0603
Geoinformatika 
Ne
5.0603
Geostatistika 
Ne
5.0603

4. Semestar

Obavezni predmeti 4

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Diplomski rad 
Ne
25.03004
Regionalna geologija 
Ne
3.0454

Izborni predmeti 4

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Poslovno upravljanje 
Ne
2.0304