Znanstvenicima s RGN fakulteta Ministarstvu znanosti i obrazovanja odobrilo za financiranje infrastrukturni projekt Virtulab – Integrirani laboratorij za primarne i sekundarne sirovine

20180605 1

U ponedjeljak 28. svibnja 2018. u Ministarstvu znanosti i obrazovanja ministrica Blaženka Divjak svečano je potpisala projekt Virtulab – Integrirani laboratorij za primarne i sekundarne sirovine, između ukupno sedamnaest ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji su dio poziva za ulaganja u vrhunsku opremu i znanstvenu infrastrukturu iz EU fondova. Odobrena sredstva programa "Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu sektora istraživanja, razvoja i inovacija" najveće su ulaganje u znanstvenu infrastrukturu i opremu u posljednjih deset godina u Republici Hrvatskoj, a projekt Virtulab je najveće pojedinačno ulaganje u znanstvenu infrastrukturu na RGNF-u i partnerskim sastavnicama od 2006. godine.
Projekt Virtulab – Integrirani laboratorij za primarne i sekundarne sirovine uspostaviti će virtualni istraživački centar integracijom i opremanjem 15 postojećih laboratorija na 5 sastavnica Sveučilišta u Zagrebu iz sektora neenergetskih primarnih i sekundarnih sirovina (eng. Raw Materials). Projekt Virtulab usklađen je s glavnim idejama EIT KIC Raw materials konzorcija, u kojem Sveučilište u Zagrebu sudjeluje kao pridruženi partner. Virtu-laboratoriji se bave istraživanjem, eksploatacijom, oplemenjivanjem, proizvodnim procesima i zamjenskim materijalima i sirovinama. Projekt je planiran je kao centralna interdisciplinarna podrška industrijskim partnerima iz sektora rudarstva, geologije, geološkog i geotehničkog inženjerstva, kemijskog inženjerstva, metalurgije i prehrambene tehnologije.
Uspostava virtualnog istraživačkog centra za primarne i sekundarne sirovine ojačat će znanstveno-istraživački rad na fakultetima i podići kvalitetu izvođenja nastave, omogućit ravnopravno sudjelovanje u EIT Raw materials konzorciju, a istovremeno će stvoriti prostor za komercijalizaciju rezultata znanstvenih istraživanja i praktičnu primjenu inovacija u gospodarstvu.
Važan aspekt ispitivanja koja će se provoditi u okviru VIRTULAB-a odnosi se na mogućnost praktične primjene rezultata istraživanja o:

  1. recikliranja i ponovne uporabe sirovina za potrebe gospodarstva,
  2. poboljšanje iskoristivosti ne-energetskih sirovina,
  3. optimizaciju i povećanje kvalitete i oporabe materijala, i
  4. smanjenja uporabe energije.

Trajanje projekta:

1.studenog 2018. godine do 1. svibnja 2020. godine
18 mjeseci

   

Koordinator projekta:

Rudarsko geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Sibila Borojević Šoštarić

 

Partnerske institucije:

Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu
Geotehnički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Metalurški fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Sveučilište u Zagrebu