Tijekom lipnja u suradnji Zavoda za naftno inženjerstvo RGNFa Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta Texas iz Austina organiziran je na RGNFu Maymester program u sklopu kojega su sudjelovali studenti oba Sveučilišta. U sklopu navedenog programa 13 studenata iz SAD-a je posjetilo Hrvatsku gdje su sudjelovati u Maymaster programu u sklopu kojega su odslušali i polagali kolegijj „Formation and solution of geosystems engineering problems“ te su također sudjelovati u radu ovogodišnje Ljetne škole naftnog inženjerstva u Dubrovniku (PESS 2016). Zajedno s američkim studentima 2 studenta i 4 asistenta s RGNF-sudjelovala su u programu. Predavanja je držala prof. dr. sc. Maša Prodanović s UT-a.

U sklopu programa studenti su posjetili neke od važnijih lokacija sa stručnog i kulturološkog aspekta (posjet offshore proizvodnim postrojenjima INA d.d. u Jadranu, Nacionalni park Plitvice, Nacionalni park Mljet, Dubrovnik, Split, Zagreb, Pulu). Cjelokupan projekt financiralo je Sveučilište Texas iz Austina. Sljedeći Maymester program planiran je u lipnju 2017.

Trajanje predavanja / radionice / seminara:

1 mjesec

   

Odgovorna osoba na RGNF-u

Daria Karasalihović Sedlar

 

Suradnička institucija

Sveučilište Texas iz Austina

 

 

Odgovorna osoba na suradničkoj instituciji

Maša Prodanović

 

 

Materijali

Check out “CROATIA MAYMESTER PROGRAM DOCUMENTARY” by Gustavo Alcocer on Vimeo.


 

CROATIA MAYMESTER PROGRAM DOCUMENTARY from Gustavo Alcocer on Vimeo.