Rudarsko-geološko-naftni fakultet  poziva Vas na Seminar:

ŽELIMIR VEINOVIĆ

Hrvatski program za gospodarenje radioaktivnim otpadom – trenutno stanje

Javna rasprava o „Prijedlogu Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenoga nuklearnog goriva“ završava 6. svibnja 2016. godine. Ukoliko ga nadležna tijela prihvate, Program može startati u pravom smislu riječi. Prvi slijedeći korak je potvrđivanje mikro lokacije za skladište otpada nastalog u RH, odnosno istrošenih izvora odnosno uspostava skladišta i početak skladištenja.
Otvoreno je pitanje: koji su mogući scenariji ukoliko lokalna zajednica ne prihvati skladište radioaktivnog otpada na predviđenoj lokaciji?


U četvrtak, 28.4.2016. u 16 sati, P6-102 na prvom katu

20160420 1