KIC Raw materials ESEE Conference: Rudarsko-geološko-naftni fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zajedno sa partnerskim Sveučilištem u Leobenu najavljuje četvrtu po redu konferenciju pod nazivom 4th ESEE Conference, koja će se održati od 15. do 16. lipnja u Auli Sveučilišta u Zagrebu.

Svrha konferencije je prezentacija najnovijih rezultata strateškog KIC Raw materials programa Europskog instituta za tehnologiju, u kojemu oba sveučilišta sudjeluju kao partneri te uspostava konstruktivnog dijaloga s pripadajućim gospodarskim sektorom iz istočne i jugoistočne Europe.

Više informacija o događaju u narednim danima.


savethedate esee