Temeljem sporazuma o suradnji koji je zaključen između Sveučilišta u Zagrebu i IRB-a dana 18.5.2007. g. RGN fakultet i IRB zaključili su dana 1.3.2016. Sporazum o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj suradnji.
Suradnja u znanstveno-istraživačkom, nastavnom i stručnom radu odvijat će se putem:

  • prijave i izvođenja zajedničkih znanstveno-istraživačkih programa i projekata,
  • izvođenja zajedničkih stručnih poslova na izradi elaborata, studija, projekata i ostalih stručnih podloga te poslovima praćenja stanja okoliša,
  • sudjelovanja znanstvenika IRB u postojećim i budućim programima cjeloživotnog učenja RGNF,
  • zajedničkog organiziranja znanstvenih i stručnih skupova,
  • suradnje između laboratorija IRB-a  i RGNF-a, naročito kroz zajedničko korištenje laboratorijskih resursa obje institucije za potrebe izvođenja znanstveno-istraživačkih projekata te završnih, diplomskih i doktorskih radova,
  • razmjene znanstvenih informacija i iskustava.

 

Naziv ugovora /sporazuma:

Sporazum o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj suradnji

 

Naziv institucije/tvrtke/kompanije s kojom je potpisan ugovor / ostvarena posjeta / ime i prezime odgovorne osobe

Institut Ruđer Bošković  u Zagrebu, zastupan po ravnatelju dr. sc. Tomi Antičiću

Fotogalerija

 

 

Materijali