Temeljem Sporazumu o suradnji koji je zaključen između Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Beogradu dana 19.12. 2013. godine,  Rudarsko-geološko naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Rudarsko-geološki fakultet Sveučilišta u Beogradu potpisali su 10. ožujka 2016. godine Sporazum o znanstvenoj i stručnoj suradnji.
Sporazumom između dva Fakulteta utvrđeno je da će se suradnja odvijati kroz aktivnosti i programe kao što su:

 

  • prijava i izvođenja zajedničkih znanstveno-istraživačkih programa i projekata,
  • izvođenja zajedničkih stručnih poslova na izradi elaborata, studija, projekata i ostalih stručnih podloga te poslovima praćenja stanja okoliša
  • suradnje u izvođenju nastave na svim nivoima studija u okviru programa Erasmus+ i Ceepus,
  • obostranog sudjelovanja nastavnika i studenata poslijediplomskih (doktorskih) studija u postojećim programima cjeloživotnoga učenja potpisnica Sporazuma (ljetna škola naftnoga rudarstva, škola rudarstva, itd),
  • zajedničkog organiziranja znanstvenih i stručnih skupova,
  • suradnje u izvođenju terenske nastave na akreditiranim studijskim programima,
  • suradnje između fakultetskih laboratorija,
  • razmjene znanstvenih informacija i iskustava.

Interes i cilj ovog Sporazuma je nastavak i uspostava nove međusobne suradnje u znanstveno istraživačkom, nastavnom i stručnom radu.


 

Naziv ugovora /sporazuma:

Sporazum o znanstvenoj i stručnoj suradnji

 

Naziv institucije/tvrtke/kompanije s kojom je potpisan ugovor / ostvarena posjeta / ime i prezime odgovorne osobe

Rudarsko-geološki fakultet Sveučilišta u Beogradu
Zastupan po dekanu prof. dr. sc. Dušan Polomčić

Fotogalerija

 

 

Materijali