Rudarsko-geološko-naftni fakultet  poziva Vas na Seminar:

Sonja Lojen

Hrvatsko-slovenska izotopna istraživanja sedre
u Nacionalnom parku Krka

U predavanju će biti predstavljena upotreba stabilnih izotopa ugljika i kisika u istraživanju recentne sedre u Nacionalnom parku Krka. Istraživanja su bila provedena u okviru bilateralne znanstvene suradnje između Zavoda za istraživanje mora i okoliša Instituta Ruđer Bošković i Odsjeka za znanosti o okolišu Instituta Jožef Stefan u razdoblju od 2000. do 2013. godine. Sezonskim praćenjem izotopnih omjera 18O/16O u vodi, procijenili smo hidrološke prilike u krškom hidrosustavu rijeke Krke za potrebe paleoklimatske karakterizacije sedrenih barijera i laminiranih sedri kod Skradinskog buka u području Nacionalnog parka Krka. Rezultate smo usporedili s paleotemperaturama izvedenim pomoću geokemijskog paleotermometra (Mg/Ca). Za interpretaciju dobivenih rezultata koristili smo stabilne izotope ugljika (13C/12C) s kojima smo procijenili izvor ugljika u sedri, i elementnu analizu u sedri, riječnoj vodi i pornoj vodi sedimenta iz lotičnih i letničnih zona riječnog toka. Rezultati su pokazali, da tzv. izotopni otisak sedimenta daje informacije o hidrološkim prilikama, upotrebi zemljišta i antropogenom utjecaju na hidrosustav.


U ponedjeljak, 29.2.2016. u 16 sati, vijećnica RGNF-a.

 

NP krka