Organizacijski odbor međunarodnog geomatematičkog skupa „8th Congress of Croatian and Hungarian Geomathematicians & 19th Congress of Hungarian Geomathematicians - Geomathematics - present and future of geological modelling“ poziva vas da prijavite svoje radove za ovogodišnji kongres koji će se održati u Trakošćanu, Hrvatska.

Više informacija o samom kongresu može se naći na službenoj stranici www.cro-hu-geomath.com ili na drugoj obavijesti koja se može preuzeti s poveznice.


CCHG CHG