U okviru kolegija Geohazardi na Diplomskom studiju geološkog inženjerstva studenti obišli su klizišta u Tuzli (BIH) aktivirana 2014.

Procjenjuje se da je samo na području Grada Tuzle u proljeće 2014. godine aktivirano oko 2.000 klizišta, a na području cijele BIH tada je aktivirano oko 6.000 klizišta. Klizišta su nastala kao posljedica ekstremnih hidrometeoroloških uvjeta, a prouzročila su ljudske žrtve i velike materijalne štete. Izravne posljedice masovnog aktiviranja klizišta na području Tuzle i cijele BIH sanirat će se dugi niz godina.
Studente i nastavnike RGNF fakulteta ugostili su Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Sveučilišta u Tuzli i Grad Tuzla. Studente je također primio i gradonačelnik, gosp. Jasmin Imamović, koji je održao predavanje vezano za iskustva tijekom ovih katastrofičnih događaja.
Terenska nastava iz kolegija Geohazardi u susjednoj BIH održana je 21. i 22. siječnja, a predstavlja jednu od aktivnosti predviđenih Sporazumom o suradnji između dva fakulteta, RGGF-a u Tuzli i RGNF-a u Zagrebu. Zahvaljujemo gosp. Imamoviću, gradonačelniku Grada Tuzle i kolegama dr. sc. Miralemu Mulaću i prof. dr. sc. Sabidu Zekanu na gostoprimstvu i na tome što su našim studentima i nastavnicima prezentirali geohazarde i svoja iskustva vezano za katastrofalne događaje iz 2014. godine.

 

Trajanje predavanja / radionice / seminara:

2 dana

Odgovorna osoba/osobe na RGNF-u:

Izv. prof. dr. sc. Snježana Mihalić Arbanas,
Asistentica Sanja Bernat, mag. ing. geol.

Suradnička institucija/ institucije:

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Sveučilišta u Tuzli

Odgovorna osoba/osobe na suradničkoj instituciji:

Prof. dr. sc. Sabid Zekan

 


IMG 6292 s IMG 6300 s IMG 6310 s IMG 6315 s
IMG 6319 s IMG 6339 s IMG 6343 s