Rudarsko-geološko-naftni fakultet poziva Vas na Seminar:

 Bruno Saftić, Iva Kolenković, Marko Risek, Iva Tomljenović, Dario Arandia
Krešić i Tina Vuković

Kartiranje prostornog rasporeda poroznosti u svrhu procjene kapaciteta geološkog uskladištenja ugljičnog dioksida u dubokim slanim vodonosnicima jugozapadnog dijela Panonskog bazena

Kao jedna od mjera za ublažavanje klimatskih promjena planira se izgraditi sustave za geološko skladištenje ugljičnog dioksida (CO2) iz industrijskih izvora. CO2 je moguće trajno uskladištiti utiskivanjem u propusne i porozne stijene koje sadrže vodu povećane mineralizacije i čiji se slojevi nalaze na dubinama od 1000-2500 m.
Takvi, tzv. duboki slani vodonosnici se mogu naći u većini sedimentnih bazena. Na temelju bušotina i seizmičkih mjerenja može se rekonstruirati oblik sedimentnih tijela i procijeniti trendove promjene dubine zalijeganja i debljine propusnih slojeva, zatim su tu i podaci o temperaturi i tlaku u podzemlju s tim da još jedna bitna stvar nedostaje – kolektorska svojstva. Poroznost treba što je moguće točnije odrediti jer se jedino tako može znati koliki je potencijal za geološko uskladištenje i kako će utisnuti ugljični dioksid migrirati u podzemlju.


U četvrtak, 14.1.2016. u 16 sati, vijećnica RGNF-a


Seminar BS 20160113