Rudarsko-geološko-naftni fakultet  poziva Vas na Seminar:

Ines Tomašek, mag. ing. geol

Medicinska geologija: Utjecaj vulkanskih erupcija na ljudsko zdravlje

Uvodno će se predstaviti europski projekt VERTIGO čiji je glavni predmet istraživanja "životni" ciklus vulkanskog pepela. Glavni dio predavanja biti će prezentacija ciljeva disertacije te metodologija istraživanja okolišnih i antropogenih faktora koji utječu na respiratornu toksičnost vulkanskog pepela, tj. posljedica istovremenog udisanja urbanog onečišćenja i vulkanskog pepela te ovisnost toksičnosti vulkanskog pepela o vulkanskim plinovima.


U ponedjeljak, 21.12.2015. u 16 sati
Vijećnica RGNF-a

SMC 4