Rudarsko-geološko-naftni fakultet  poziva Vas na Seminar četvrtkom u 4:

Ivona Baniček, univ.bacc.ing.geol, Marija Putak Juriček, univ.bacc. ing.geol, Barbara Štimac, univ.bacc.ing.geol i Dr.sc. Bojan Matoš

Stručna geološka ekskurzija kroz zapadne Karpate

Od 05.. do 11.10.2015. pod pokroviteljstvom AAPG i MOL grupe održana je međunarodna geološka ekskurzija kroz Zapadne Karpate. Ekskurzija je organizirana za 35 ponajboljih studenta geologije RGNF-a, UFA Tehničkog Sveučilišta (Ruska Federacija), Tehničkog Sveučilišta u Košicama (Slovačka), Sveučilišta Babeş-Bolyai i Cluj-Napoca (Rumunjska), Sveučilišta u Miskolcu, Eötvös Loránd i Sveučilišta u Szegedu (Mađarska) te AGH Sveučilišta u Krakówu (Poljska). Uz prezentaciju Sveučilišta, sudionika, te Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta raspravljano je i o institucijskoj suradnji. Studentima je kroz terensku ekskurziju omogućen pregled glavnih tektonostratigrafskih jedinica Zapadnih i Centralnih Karpata te Unutrašnjih Dinarida kao i pregled njihovih strukturnih odnosa te geneza nastanaka. Studenti RGN Fakulteta vas pozivaju na zanilmljivo predavanje o ostvarenim rezultatima ekskurzije kao i raspravi o mogućnostima međunarodne suradnje pod pokroviteljstvom AAPG.


U četvrtak, 10.12.2015. u 16 sati
Vijećnica RGNF-a

SC BM 20151210