Zlatna medalja na 40. hrvatskom salonu inovacija s međunarodnim sudjelovanjem te 11. izložbi inovacija, prototipova i studentskih poslovnih planova dodijeljena Tomislavu Malviću i Mirku Murgiću.

 

 

Mjerenje vremena i iznosa promjene temperature u uzorcima stijenaVolumetrijski toplinski kapacitet određuje količinu topline potrebne da se podigne temperatura jedinici volumena stijene za jedan stupanj. Toplinska vodljivost određuje gdje i koliko topline teče kao odgovor na razlike u temperaturama stijene. Danas postoje brojni uređaji kojima se mogu mjeriti svojstva toplinske vodljivosti i volumetrijskog toplinskog kapaciteta stijena, no njihova cijena često je prepreka mnogima da ih koriste. Inovacijom je opisan cjenovno povoljan i brz način mjerenja temperature stijena uz pomoć temperaturnog senzora i Raspberry Pi-ja. Nedostatak je što uzorak nije tako izoliran i modeliran da se smanji prijenos topline izravno s metalne grijače ploče u njegovoj bazi, te gornja površina je izložena zraku koji je na sobnoj temperaturi (tu je prednost što je toplinska vodljivost zraka manja od ostalih uporabljenih medija). Stoga se za eksperimente ovakve vrste mogu dati sljedeće preporuke:

  1. Uzorci bi trebali biti izrezani u obliku izduženog valjka, tj. cilindra, gdje bi donja baza trebala biti minimalno moguća, a da u odnosu na visinu masa takvoga tijela bude istoga reda veličine kao i masa medija u koji je uzorak uronjen.

  2. Litološki, uzorak treba biti što homogeniji, tako da se ne računa prosječna vrijednost dviju ili više podvrsta stijenskih komponenti.

Naziv nagrade/priznanja i Ime i prezime nagrađene osobe / naziv nagrađenog projekta

Zlatna medalja na 40. hrvatskom salonu inovacija s međunarodnim sudjelovanjem te 11. izložbi inovacija, prototipova i studentskih poslovnih planova

Naziv institucije/tvrtke/kompanije koja dodjeljuje nagradu

Hrvatski savez inovatora


Plaketa TM