Drugo izdanje sveučilišnoga udžbenika Hidrologija, dopunjeno je u odnosu na prethodno izdanje iz 2000. godine. Pritom se nastojalo obuhvatiti zahtjeve fakulteta različitih struka na kojima se hidrologija predaje.
Uvodno su opisani osnovni hidrološki pojmovi te područje, razvoj i povijest hidrologije u svijetu i u Hrvatskoj. U sljedeća tri poglavlja obrađene su osnove mehanike fluida, meteorologije i podzemnih voda, u opsegu potrebnom za razumijevanje hidrologije.

Glavno poglavlje – Hidrologija površinskih voda – koje se nadovezuje na prethodna poglavlja, značajno je povećanoga opsega nego u ranijem izdanju, tako da studenti diplomskoga i poslijediplomskog studija, a i zainteresirani stručnjaci –  hidrotehničari –  mogu dobiti cjelovit uvid u različite hidrološke metode i postupke. Nakon ovoga poglavlja, ispred popisa korištene literature te kazala imena i pojmova, slijede engleski i njemački nazivi temeljnih hidroloških stručnih pojmova s njihovim definicijama i sažetim opisima.
Želja je autora da se ova knjiga, osim kao udžbenik, može koristiti i kao priručnik pri izradi hidroloških obrada i analiza u svakodnevnoj hidrotehničkoj praksi.

 

Puna referenca knjige / web udžbenika:

Žugaj, Ranko
Hidrologija / Ranko Žugaj ; [slike u knjizi Jasenka Gregorina, Josip Kolar].
Zagreb : Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 2015. – 2. izdanje
539 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm.
ISBN      9789536923328     
Naslovi cjelina: 1. Područje i razvoj hidrologije, 2. Osnove mehanike fluida, 3. Osnove meteorologije, 4. Podzemna voda, 5. Hidrologija površinskih voda, 6. Engleski i njemački nazivi i tumačenja osnovnih hidroloških pojmova.

   

Kategorija (Sveučilišni udžbenik / web udžbenik / vodič...)

Sveučilišni udžbenik odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu

 

Nakladnik:

Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

 

Provjera dostupnosti

Cijena knjige iznosi 100 kn za studente (gotovinsko plaćanje na blagajni RGN fakulteta), a 300 kn za pravne subjekte (virmansko plaćanje).


Hidrologija Zugaj