5.studenog 2015. godine u Vijećnici RGNF-a u 16 sati, Doc.dr.sc. Vesnica Garašić održat će izlaganje na temu Petrologija i prva U-Pb starosna određivanja na cirkonu metariolita Vranice planine.

Detaljnije u prilogu.


U Pb