Znanstvenicima s Geološkog odsjeka PMF-a i RGN fakulteta Hrvatska zaklada za znanost odobrila za financiranje projekt Kredni geodinamski dokazi u području Dinarida i Panonskog bazena (Cretaceous GEOdynamic PROOFS in the Dinarides and Pannonian Basin) HRZZ IP-2014-09-9541.

 

Sadržaj:

Vrlo kompleksan geološki sustav Dinarida, Panonskog bazena i njihovog graničnog područja nastao je različitim procesima koji su tijekom paleogena i neogena rezultirali današnjom geološkom građom RH. Predviđena multidisciplinarna istraživanja procijenit će utjecaj starijih geodinamskih događaja utvrđenih u kristalinskim stijenama podloge, klastičnim taložnim stijenama Unutarnjih Dinarida i karbonatnim naslagama Vanjskih Dinarida tijekom krede na kasnije geološke događaje.

Trajanje projekta:

4 godine

Glavni istraživač:

prof. dr. sc. Dražen Balen, Prirodoslovno-matematički fakultet

Suradnici s RGN fakulteta:

prof. dr. sc. Davor Pavelić, prof. dr. sc. Bruno Tomljenović, prof. dr. sc. Igor Vlahović

Drugi suradnici

prof. dr. sc. Darko Tibljaš, izv. prof. dr. sc. Blanka Cvetko Tešović, izv. prof. dr. sc. Marijan Kovačić, dr. sc. Borna Lužar Oberiter, dr. sc. Maja Martinuš, dr. sc. Zorica Petrinec, Frane Marković (svi Geološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta), dr. sc. Ivo Velić (Geolog d.o.o., Zagreb)

 


GEOPROOFS logo s