Western Carpathian Transect-Fieldtrip
Organizacija ekskurzije:  AAPG, MOL Ltd., Sveučilište u Miskolcu, Tehničko sveučilište u Košicama

U periodu od 05.10. do 11.10.2015. najbolji studenti diplomskog studija geologije RGNF-a sudjelovali su u međunarodnoj geološkoj  ekskurziji kroz Zapadne Karpate. Ekskurziju su vodili sveučilišni profesori György Less i Ferenc Mádai sa Sveučilišta u Miskolcu te Stanislav Jacko i Juraj Janočko s Tehničkog sveučilišta u Košicama. Geološka ekskurzija je organizirana za 35 ponajboljih studenta geologije sa Sveučilišta u Zagrebu, UFA Tehničkog Sveučilišta (Ruska Federacija), Tehničkog Sveučilišta u Košicama (Slovačka), Sveučilišta Babeş-Bolyai (Rumunjska), Sveučilišta Cluj-Napoca (Rumunjska), Sveučilišta u Miskolcu (Mađarska), Sveučilišta Eötvös Loránd (Mađarska), Sveučilišta u Szegedu (Mađarska) te AGH Sveučilišta u Krakówu (Poljska). Uz prezentaciju Sveučilišta u Zagrebu i raspravi o mogućnostima međunarodne suradnje, cilj ekskurzije je bio pregled glavnih geotektonskih jedinica Zapadnih i Centralnih Karpata te Unutrašnjih Dinarida, njihov međusobni položaj te geneza nastanaka.

Program posjeta obuhvatio je:


5. listopada:

 1. Miskolc-Košice-Vanjski Karpati (pregled flišnih naslaga)-2. Bardejov-(naslage Pieniny Klippen Belt-a)

6. listopada:

 1. Spisská Stará Ves - rafting na rijeci Dunajec - pregled jedinica Pieniny Klippen Belt-a
 2. Centralni Karpati-Paleogenski fliš

7. listopada:

 1. Zdiar - Centralni Karpati-Tatric i Fatric navlake Centralnih Karpata-pregled jedinica

8. listopada:

 1. Roznava-Hacava-metamorfni facijesi Unutrašnjih Karpata-
 2. Zádielské Dvorniky-Turnaicum navlačna struktura Unutrašnjih Zapadnih Karpata
 3. Tornaszentandrás-Bódvalenke-Bódva navlaka
 4. Rakacaszend- Rudabánya Mts. i Szendrő Hills -Silica navlaka-paleozojski slijed te olistostrome Bódva navlake

9. listopada:

 1. Bretka - Meliata - Aggtelek- trijaski slijed Silica navlake
 2. Posjet pećini Aggtelek

10. listopada:

 1. Lillafüred- trijaski parautohton Bükk Mt.
 2. Hollós-tető and Bánya-oldal- gornjo trijaski i jurski slijed naslaga Bükk Mt.
 3. Szarvaskő- vulkanski slijed naslaga Szarvaskő navlake
 4. Nagyvisnyó-autohton Bükk Mt.- marinski razvoj perma

11. listopada:

 1. Varbó - Csókás- oligocenske naslage Bükk Mt.
 2. Háromkői sziklakapu-granica unutrašnjih navlaka
 3. Csikorgó, Kapubérc- karbonski slijed naslaga
 4. Nekézseny, Strázsa-hegy (Uppony Mts.) - olistostrome srednjeg devona
 5. Dédestapolcsány- Uppony Mts.-bioherme senonskih naslaga
 6. Sajólászlófalva- ugljenosni slojevi donjeg miocena

 

Trajanje ekskurzije:

05.-11.10.2015

Odgovorne osobe na RGNF-u

doc.dr.sc. Sibila Borojević Šoštarić
dr.sc. Bojan Matoš

Suradničke institucije:

University of Miskolc
Technical University of Košice

Odgovorne osobe na suradničkoj instituciji

prof.dr.sc. Ferenc Mádai

Studenti koji su sudjelovali u geološkoj ekskurziji:

Ivona Baniček, univ.bacc.ing.geol.
Marija Putak Juriček, univ.bacc.ing.geol.
Barbara Štimac,univ.bacc.ing.geol.

 


 

2 4  
3

 


1 slide