Znanstvenicima s Geofizičkog odsjeka PMF-a i RGN fakulteta Hrvatska zaklada za znanost odobrila je financiranje projekt VELEBIT od vrha do dna - multidisciplinarno istraživanje seizmoloških značajki i tektonike područja Velebita.

 

Sadržaj:

Predmet istraživanja ovog seizmološko-geološkog projekta je šire područje Velebita, koje iskazuje uočljivo manju seizmičnost od susjednih regija prema SZ i JI. Radi objašnjenja niske razine seizmičnosti postavit će se gusta mreža seizmografa čiji bi podaci trebali omogućiti lociranje položaja žarišta te račun mehanizama rasjedanja i za vrlo slabe potrese, analizu funkcija prijemnika, tomografiju pomoću mikroseizmičkog nemira, procjenu atenuacije i anizotropije... Nadalje, provest će se detaljna tektonska istraživanja koja će omogućiti izradu lokalnih i regionalnih, kako plitkih tako i dubokih geoloških profila, te rekonstrukciju tektonske evolucije i polja paleo-naprezanja.

Trajanje projekta:

4 godine

Glavni istraživač:

Prof. dr. sc. Marijan Herak, Prirodoslovno-matematički fakultet

Suradnici s RGN fakulteta:

Prof. dr. sc. Bruno Tomljenović, Prof. dr. sc. Igor Vlahović, Dr. sc. Bojan Matoš

Vanjski suradnici ili suradničke institucije

RGN fakultet

 


 

hrzzlogo