Najbolji studenti preddiplomskog studija Rudarstva RGNF-a boravili su u razdoblju od 12 – 17 srpnja u posjeti Rudarsko-geološko-građevinskim fakultetom Sveučilišta u Tuzli.
Svrha posjeta je pilotiranje modela stručne prakse za studij Rudarstva Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


Program posjeta obuhvatio je
13. srpnja

  1. Posjet RGGF-u i predstavljanje laboratorija za geofiziku, geomehaniku i geokemiju
  2. Rudnik mrkog uglja Banovići (jama Omazić): pregled otkopnih metoda i rudarsko-geološke situacije; tehnike sigurnosti u metanskim jamama; detalji potpuno automatiziranog širokog čela; detalji otkopa, sabiranja i transporta transportnim trakama.

14 srpnja

  1. Rudnik Soli Tetima: povijesni pregled otkopnih metoda i rudarsko-geološke situacije; posjet bušaćim platformama, jezgrovanje, detalji izluživanja, sabiranja i transporta cijevima.
  2. Obilazak grada Tuzle i problematika slijeganja terena uslijed nekontroloranog izluživanja

15 srpnja

  1. Kamenolom vapnenaca Vijenac: pregled otkopnih metoda i rudarsko-geološke situacije; detalji minersko-bušaćih metoda i korištenih eksploziva, detalji drobljenja i usitnjavanja, detalji transporta žičarom.
  2. Posjet Panonskim jezerima

16 srpnja

  1. Rudnik mrkog ugljena Đurđevik: detalji otkopa komornom metodom i komornom metodom sa sipkama, opasnosti metanske jama i samozapaljenje, sabiranje i transport transportnim trakama.

17 srpnja

  1. Rudnik magnezita Miljevica – Kladanj: pregled otkopnih metoda i rudarsko-geološke situacije; detalji podzemne eksploatacije i separacije.
  2. Posjet Muškoj vodi

 

Trajanje posjeta:

12.-17- lipanj 2015.

Odgovorna osoba/osobe na RGNF-u:

Dr.sc. Tomislav Korman
Izv.prof.dr.sc. Mario Dobrilović
Doc.dr.sc. Sibila Borojević Šoštarić

Suradnička institucija/ institucije:

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Sveučilišta u Tuzli

Odgovorna osoba/osobe na suradničkoj instituciji:

Prof.dr.sc. Kemal Gutić
Prof.dr.sc. Eldar Husejnagić

 Tuzla page m