Znanstvenica s RGN fakulteta postala koordinator za Hrvatsku projekta COST ACTION ES1407 European network for innovative recovery strategies of rare earth and other critical metals from electric and electronic waste (ReCreew)

 

Sadržaj:

Kritični metali koji uključuju i rijetke metale su neophodni u proizvodnji električnih i elektroničkih uređaja. Povećana potražnja proizvoda „zelene“ i informatičke tehnologije može dovesti do oskudice kritičnim metalima i ovisnosti o malom broju zemalja koje ih proizvode. Sadašnje tehnike dobivanja kritičnih metala su energetski intenzivne i uključuju rizike za okoliš zbog korištenja toksičnih kemikalija. Alternativni izvor kritičnih metala je električni i elektronički otpad (EE otpad). U sadašnjim postupcima recikliranja EE otpada ovi metali se nepovratno gube. Štoviše, neodgovarajuć pristup recikliranju u zemljama u razvoju uzrokuje ozbiljne štete zdravlju i okolišu. Stoga je nužno razviti učinkovite i ekološki prihvatljive sustave, uključujući postupke koncentriranog prikupljanja, pripreme odnosno oplemenjivanja i rafiniranja kako bi se dobilo najveće moguće iskorištenje sirovine. Ovakvi višestruki problemi u dobivanju kritičnih metala iz EE otpada ne mogu se riješiti na nacionalnoj razini nego je za to potreban interdisciplinarni međunarodni savez eksperata. Svrha ovog projekta je stvoriti europsku mrežu za inovacije u dobivanju kritičnih metala kao podršku opskrbi europskih industrija i smanjenju opasnosti za okoliš na globalnoj razini.

Trajanje projekta:

4 godine

Glavni istraživač:

Prof. Kerstin Kuchta

Suradnici s RGN fakulteta:

Dr.sc. Anamarija Grbeš, MS Min. Eng. (koordinator projekta za Hrvatsku)

Vanjski suradnici ili suradničke institucije

 http://www.cost.eu/COST_Actions/essem/ES1407?management

 


 

cost