Regionalni komitet za neogensku stratigrafiju Sredozemlja (RCMNS) priprema u suradnji s Rudarsko-geološko-naftnim fakultetom (RGNF) u svibnju 2016. godine međunarodni limnogeološki skup pod nazivom "Lake Basin Evolution - Stratigraphy, Geodynamics, Climate, Diversity".

Skup s težištem na stratigrafskoj korelaciji, dinamici taložnih procesa i razvoju biološke raznolikosti izoliranih bazena, promovira limnogeologiju kao modernu prirodoslovnu disciplinu koja integrira ekspertize geoloških, kao i bioloških znanosti. Program uključuje predavanja i poster prezentacije u prostorima RGNFa, jednodnevnu ekskurziju u neogenske jezerske naslage okolice Zagreba, kao i trodnevnu ekskurziju u neogenske jezerske bazena Dinarida južne Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Službeni jezik je engleski, a rok za preliminarne prijave je 31. ožujak 2016.


Prilog.