20181129 1

Akademik, prof. dr. sc. Goran Durn, redoviti profesor u trajnom zvanju na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Manfred Frechen (Leibniz Institute for Applied Geophysics, Hannover, Njemačka) bili su gosti urednici posebnog broja uglednog Elsevierovog časopisa Quaternary International (ISSN 1040-6182) koji je tiskan pod naslovom Quaternary of Croatia (vol. 494) te je u cijelosti posvećen multidisciplinarnim istraživanjima kvartara Hrvatske. Quaternary of Croatia, objavljen 20. 11. 2018. g., sadrži 22 znanstvena članaka na kojima su kao koautori sudjelovali znanstvenici iz Hrvatske, a od toga su broja u 18 radova hrvatski znanstvenici navedeni kao prvi autori. Ističemo i da su u 8 radova kao prvi autori ili koautori djelatnici s našeg Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta.

Veliki broj kvalitetnih znanstvenih radova u ovom posebnom broju jasno ukazuje da se u Hrvatskoj istraživanja kvartara provode na visokoj znanstvenoj razini, a prepoznatljivosti naših znanstvenika u svijetu pridonijet će i objavljivanje njihovih radova u časopisu Quaternary International koji je indeksiran u najpoznatijim svjetskim bazama podataka kao što su Current Contents - Physical, Chemical & Earth Sciences; Science Citation Index Expanded i Scopus te u zadnjih desetak godina
pripada prvom kvartilu (Q1 časopisa) prema SCImago Journal Rank indicatoru u znanstvenom području Earth and Planetary Sciences.

Čestitamo!