GENESIS

Naziv projekta

GENESIS Groundwater and Dependent Ecosystems: NEw Scientifi c and Technical BasIS for Assessing Climate Change and Land–use Impacts on Groundwater Systems 

Izvor financiranja

 Europska komisija

Koordinator RGNF–a

Izv.prof.dr.sc. Zoran Nakić

Istraživački tim RGNF–a

Izv.prof.dr.sc. Zoran Nakić, Izv.prof.dr.sc. Marta Mileusnić, Izv.prof.dr.sc. Kristijan Posavec, Doc.dr.sc. Stanko Ružičić, Doc.dr.sc. Jelena Parlov, Dipl.ing. Zoran Kovač, Prof.dr.sc. Goran Durn, Prof.dr.sc. Andrea Bačani

Vodeći partner

Bioforsk – Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research, Bioforsk, Norway

Partneri

Bioforsk – Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research University of Oulu; Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH; Swiss Federal Institute of Technology Zurich; Luleå University of Technology; Universitatea din Bucuresti; GIS–Geoindustry, s.r.o.; Institut National de la Recherche Agronomique; Alterra b.v.; HMGU München Gesundheit Umwelt; Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz; AGH University of Science and Technology; Università Cattolica del Sacro Cuore; İGEM Danışmanlık Organizasyon Araştırma Ltd Şti; Universidad politecnica de València; Democritus University of Thrace; Cracow University of Technology; University of Neuchâtel; University of Ferrara; Athens University of Economics and Business – Research Centre; University of Dundee; Helmholtz – Zentrum für Umweltforschung GmbH; Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut; University of Manchester

Web stranica

http://www.bioforsk.no/ikbViewer/page/prosjekt/hovedtema?p_dimension_id=16858&p_menu_id=16904&p_sub_id=16859&p_dim2=16860

Trajanje projekta

2009. – 2013.

 

Sažetak projekta

Projekt GENESIS (“Groundwater and Dependent Ecosystems: NEw Scientifi c and Technical BasIS for Assessing Climate Change and Land–use Impacts on Groundwater Systems”) bio je jedan od vodećih europskih znanstvenih projekata o podzemnim vodama. Odobrila ga je Europska komisija u okviru sedmog okvirnog programa (Seventh Framework Programme – FP7). Projekt je započeo 1. travnja 2009. godine, a završio je 31. ožujka 2014. U ovom interdisciplinarnom projektu sudjelovali su znanstvenici iz područja: hidrogeologije, pedologije, agronomije, biogeokemije, ekologije, mikrobiologije, ekonomije, sociologije i zakonodavstva. Temeljio se na istraživanjima 16 europskih pilot slučajeva, među kojima je i zagrebački vodonosni sustav. Cilj projekta bio je integrirati postojeće i nove znanstvene spoznaje o podzemnim vodama i o njima ovisnim ekosustavima za potrebe revizije Direktive o zaštiti podzemne vode protiv onečišćenja i pogoršanja kakvoće iz 2006. godine. Svrha projekta bila je:

 • Razvoj novih pristupa i metoda procjene utjecaja klimatskih promjena i korištenja zemljišta na podzemne vode i pridružene ekosustave
 • Bolje razumijevanje međudjelovanja podzemnih voda i o njima ovisnih ekosustava
 • Identifikacija procesa koji utječu na ponašanje onečišćivala u vodonosnim sustavima
 • Razvoj integriranih modela upravljanja vodnim resursima.

Rad na projektu bio je podijeljen u sedam radnih paketa:

 1. Utjecaji i opasnosti za podzemnu vodu i ekosustave iz dosadašnjih onečišćenja i upotrebe zemljišta
 2. Istraživanje karakteristika toka podzemne vode
 3. Istraživanje unosa onečišćivala iz različitih izvora i njihovo izluživanje u podzemnu vodu
 4. Istraživanje ekosustava vezanih uz podzemnu vodu
 5. Razvoj matematičkih modela
 6. Upravljanje sustavima podzemnih voda u skladu s europskim direktivama
 7. Integracija, izobrazba i širenje informacija.

Na području zagrebačkog vodonosnika provedena su istraživanja saturirane zone na području crpilišta Stara Loza i nesaturirane zone na području budućeg crpilišta Kosnica. Istraživanja su pomogla kod defi niranja i boljeg razumijevanja parametara toka vode i transporta onečišćenja kroz nesaturiranu i saturiranu zonu, s ciljem razvoja pouzdanog modela zaštite podzemnih voda zagrebačkog vodonosnog sustava.

Genesis

NAVIGACIJA

Dokumenti