Energy Economics

Basic information

ECTS: 5.5

The holder: Prof. Igor Dekanić Ph.D.

The contractor: Prof. Igor Dekanić Ph.D.

The contractor: Prof. Igor Dekanić Ph.D.

The contractor: Karolina Novak-Mavar Ph.D.

Exam registration: Studomat

E-learning: Merlin

English language:

Detailed information

TYPETOTAL
Exercises22
Field exercises7
Lectures45
 

Subject description:

 

Literature:

LITERATURETYPE OF LITERATURE
1. Dekanić, I., Kolundžić, S., Karasalihović, D.: Stoljeće nafte, Drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Naklada Zadro, Zagreb, 2004. 2. Dekanić, I.: Nafta blagoslov ili prokletstvo, Golden marketing Tehnička knjiga, Zagreb, 2007. 3. Časopis "Energetika, ekologija, gospodarstvo, etika EEGE", Zagreb, različita godišta 4. Energija u Hrvatskoj, godišnji energetski pregled Energetskog instituta "H. Požar" i Ministarstva gospodarstva, Zagreb, različita godištaObligatory
Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa) 1. Požar, H.: Osnove energetike I i II., Školska knjiga, Zagreb, 1975. i 1978. 2. Dahl, C. A.: Međunarodna tržišta energije, Kigen, Zagreb, 2008. 3. http://www.energetika-net.hr ,. http://www.iea.com , www.doe.gov, www.worldenergy.org, www.worldenergy.orgRecommended
 

Curriculum

3. semester - obligatory subject in Energy Production and Supply