Energy Distribution and Use

Basic information

ECTS: 4.0

The holder: Ph.D. Asst.prof. Luka Perković

The contractor: Ph.D. Assoc.prof. Tomislav Kurevija

The contractor: MSc. Assistant Amalia Lekić

Exam registration: Studomat

E-learning: Merlin

English language:

Detailed information

TYPETOTAL
Exercises30
Lectures30
 

Subject description:

 

Literature:

LITERATURETYPE OF LITERATURE
1. Dekanić, I., Kolundžić, S., Karasalihović, D.: Stoljeće nafte, Drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Naklada Zadro, Zagreb, 2004. 1. Šunić, M.: Plinski sustavi, distribucija plina, Bauer-grupa, Samobor, 2003. 2. Časopis "Energetika, ekologija, gospodarstvo, etika EEGE", Zagreb, različita godišta 3. Energija u Hrvatskoj, godišnji energetski pregled Energetskog instituta "H. Požar" i Ministarstva gospodarstva, Zagreb, različita godištaObligatory
1. Požar, H.: Osnove energetike I i II., Školska knjiga, Zagreb, 1975. i 1978. 2. Dahl, C. A.: Međunarodna tržišta energije, Kigen, Zagreb, 2008. 3. http://www.energetika-net.hr ,. http://www.iea.com , www.doe.gov, www.worldenergy.org, www.worldenergy.orgNon-obligatory
 

Curriculum

3. semester - non-obligatory subject in General Petroleum Engineering